REGULAMIN PROMOCJI - MIN 50 ZŁ WYDAJESZ - 5 ZŁ RABATU DOSTAJESZ

REGULAMIN PROMOCJI - MIN 50 ZŁ WYDAJESZ - 5 ZŁ RABATU DOSTAJESZ

Regulamin akcji promocyjnej

Zrób zakupy za min. 50 zł i zrealizuj rabat o wartości 5 zł na zakupy w Drogerii Arnica”

 

Regulamin Akcji dla klientów Drogerii Arnica w Toruniu oraz na www.ajakarnica.pl

 

1. Regulamin niniejszy określa zasady promocji „Zrób zakupy za min. 50 zł i zrealizuj rabat o wartości 5 zł na zakupy w Drogerii Arnica” organizowanej przez MGR FARM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą Ciechanowie przy ul. Armii Krajowej 18 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000479338, NIP: 5661838837, REGON 015344587, zwaną dalej Organizatorem.

2. Zasady promocji:
A) promocja obowiązuje w Drogerii Arnica w Toruniu, ul. Kościuszki 71, Budynek Kościuszko Business Point oraz na stronie internetowej www.ajakarnica.pl .

B) Za zakupy o wartości min. 50 zł klient dodatkowo ma możliwość zrealizowania bonu rabatowego o wartości 5zł, wówczas kwota do zapłaty zostaje pomniejszona o rabat w wysokości 5 zł.

C) Rabat zostaje naliczony po okazaniu w sklepie stacjonarnym ulotki rabatowej z kodem QMS5zł (BON RABATOWY 5 ZŁ) , a na stronie internetowej po wpisaniu kodu rabatowego o treści QMS5zł.

D) Bon rabatowy można zrealizować w terminie do 01.03.2018 włącznie.


3. Bony rabatowe nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami.

 4. Bony rabatowe można wykorzystać tylko artykuły pełnowartościowe nie objęte promocjami lub przecenami.

 

5. Skorzystanie z bonów rabatowych oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez osobę zainteresowaną uczestnictwem (zwanej dalej Uczestnikiem) w sposób opisany w niniejszym regulaminie dostępnym u kierowników sklepu oraz na stronie internetowej http://www.arnica.pl/drogeria.php .

 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych ze stosowaniem regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.


8. Spory związane z promocją będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.


9. Organizator zastrzega sobie prawa wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie http://www.arnica.pl/drogeria.php


10. Regulamin promocji dostępny jest u kierownika Drogerii oraz na stronie internetowej http://www.arnica.pl/drogeria.php


11. Do wszelkich spraw związanych z promocją i niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 http://ajakarnica.pl/img/cms/regulamin 50 zł wydajesz - 5 ZŁ rabatu dostajesz.pdf